Maki en zijn mobieltje

Maki vindt een mobiele telefoon, waarvan hij behoorlijk in de ban raakt… Een prachtig boek voor ouders en kinderen om je bewust te worden wat het gebruik van een mobieltje betekent.

Beschrijving

Krijgt of heeft je kind een mobiele telefoon? Daarmee heeft het toegang tot een nieuwe, virtuele wereld met oneindig veel mogelijkheden. Om hier op een gezonde en plezierige manier mee om te gaan, is het belangrijk om je bewust te zijn wat het gebruik van een mobieltje betekent voor een kind, voor ouders, voor familie en vrienden.

Dit boek is tweeledig. In het eerste gedeelte laat het beeldverhaal van Maki kinderen zien welke invloed het mobieltje heeft op hoe ze zich voelen.

Het tweede gedeelte is bedoeld voor ouders. Auteur en psychiater Nick Blaser legt daarin uit wat een mobiele telefoon doet met onze aandacht, onze waarneming en de beleving van het hier en nu. Naast de theorie schetst de auteur ook herkenbare situaties en geeft hij praktische tips.

Ook in dit boek: een ‘officiële’ overeenkomst, waarin je samen met je kind afspraken over het telefoongebruik kunt formuleren en vastleggen.

Je kind een mobieltje?

Dit boek hoort daarbij!

Kosten € 18,95 incl. BTW
excl. verzendkosten.

Om te bestellen kunt u een mail sturen renske@kr8coaching.nl