SOS kinderen en emoties

leert ouders, opvoeders en professionals omgaan met én reageren op emoties van kinderen. Als wij als volwassenen verder kijken dan het (vaak ongewenste) gedrag van een kind, zien we wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.

AANBOD SOS kinderen en emoties WORKSHOPS EN TRAININGEN

WORKSHOP VOOR OUDERS EN ANDERE OPVOEDERS

Opvoeden is ruimte geven aan emoties én grenzen aan gedrag. Dat is het motto van deze workshop. Kinderen moeten nog leren omgaan met emoties en het is onze taak als ouder om ze daarbij te helpen en te ondersteunen. Weet jij soms ook niet meer hoe je nou het beste kunt reageren op al die emoties? Lijkt jouw aanpak alleen maar averechts te werken? Met de concrete tips en handvatten uit deze workshop leer jij je kind (en jezelf) beter begrijpen en weet je hoe je voortaan kunt reageren op vervelend/lastig gedrag op zo’n manier dat je je kind kunt helpen bij het leren omgaan met zijn emoties. Je ervaart direct meer rust en minder strijd!

De workshop bestaat uit 3 of 4 bijeenkomsten van ieder 2 tot 2,5 uur en worden zowel live als online verzorgd. Je hebt hierbij de keuze uit de volgende leeftijden/thema’s:

 • SOS kinderen en emoties (4-12 jaar)
 • SOS pubers en emoties (12-18 jaar)

TRAINING VOOR DE JEUGD- EN GEZINSPROFESSIONAL

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen en ouders. De combinatie van gedrag en onderliggende problematiek zorgt regelmatig voor heftige emoties. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op reageren, maakt het verschil.

We zoeken bij ongewenst gedrag vaak naar dieper liggende oorzaken en vergeten daarbij nogal eens de basis. Weet het kind en z’n ouders wat emoties zijn en waarom ze zo belangrijk voor ons zijn? Weten kind en ouders wat een emotie wil vertellen en waar heftige reacties in gedrag vandaan komen? Zijn kind en ouders zich bewust van behoeften die een rol spelen bij emoties en hoe deze te ontdekken? Hebben kind en ouders de tools om juist in de dagelijks ervaringen op een gezonde manier op emoties te reageren en er uiting aan te geven?

Onze training biedt concrete tips en handvatten waarmee je jouw vaardigheden ontwikkelt (of opfrist) in het coachen/begeleiden van kinderen en hun ouders in het op een gezonde manier omgaan met emoties. We maken hierbij veel gebruik van visuele middelen en metaforen die zorgen dat je de informatie op heldere wijze kunt overbrengen en aanreiken. Ook krijg je diverse spel- en werkmaterialen waarmee je interventies voor ouder en kind visueel kunt maken en concrete vaardigheden kunt aanleren. Ouders voelen zich hierdoor (weer) bekwaam en ontwikkelen zelfvertrouwen en kinderen groeien op in een veilig sociaal emotioneel klimaat omdat ze beter gezien worden in hun behoeften en geholpen worden in hun ontwikkelingsproces.

De training is ontwikkeld door mensen uit de praktijk met ruime ervaring. Ieder jaar wordt de training aangescherpt met actuele ontwikkelingen en nieuwe kennis.

Leerdoelen:

 • In staat om psycho-educatie te geven aan kinderen en ouders over de werking, functie en belang van emoties.
 • Diverse methodieken eigen gemaakt om kinderen en ouders stapsgewijs gezond gedrag rondom emoties aan te leren.
 • Bewust van behoeften achter emoties en hoe die te onderzoeken.
 • Kennis van invloed van het brein op emoties en heftig gedrag.
 • Beïnvloedingstechnieken eigen gemaakt om heftige emoties te de-escaleren.
 • In staat tot het herkennen en voorkomen van overprikkeling.
 • Kennis van methodiek om kinderen te helpen bij het aangaan van spannende situaties om gewenste doelen te bereiken.
 • In staat om zelfvertrouwen te versterken gedurende dagelijks bezigheden.
 • In staat om kwaliteiten te ontdekken achter lastig gedrag en hoe die te versterken.
 • In staat om veerkracht bij kinderen te ontwikkelen en versterken.
 • Bewust van eigen emoties, daaruit voortvloeiend gedrag en ontwikkelpunten t.a.v. emoties.

De training is zowel live als online te volgen. Interesse in deze training als teamtraining/incompany? Neem dan contact op. We bespreken graag uw wensen om vervolgens een offerte op maat te maken.